Eestis arvatakse esinevat ligi 40 000 elustikuliiki, millest on leitud ligi 30 000 ehk alla 75%. Ülejäänud 10 000 liiki on seni avastamata, ehkki teadusele on nad enamjaolt tuntud. 8600-l liigil ehk umbes viiendikul Eesti elustikust on hinnatud ka ohustatuse astet ja on kindlaks tehtud, et neist 1314 liiki ehk 15% on ohus või välja surnud.

Looduskaitse all olevad 572 liiki on Eestis jagatud 3 kategooriasse. Neist esimesse ehk kõige rangemasse kaitsekategooriasse kuulub 33 taimeliiki, 21 loomaliiki, 9 seeneliiki ja 1 samblikuliik. Teise kaitsekategooria liike on 269 ja kolmanda kaitsekategooria liike 239. 

Esimesse kaitsekategooriasse arvatakse liigid, mis on Eestis haruldased, esinevad väga piiratud alal, vähestes elupaikades, isoleeritult või väga hajusate asurkondadena või mis on hävimisohus ning nende arvukus on inimtegevuse mõjul vähenenud, elupaigad ja kasvukohad rikutud kriitilise piirini ja väljasuremine Eesti loodusest on ohutegurite toime jätkumisel väga tõenäoline. Esimese kaitsekategooria liikide puhul tuleb taotleda luba loomade häälte salvestamiseks ning sigimis- ja pesitsuspaikade filmimiseks ning pildistamiseks. Samuti on keelatud täpse kasvukoha või elupaiga kohta käiva teabe avalikustamine massiteabevahendites.

Paljude teiste liikide seas on siin kategoorias ka näiteks kõre, must-toonekurg, merikotkas, kassikakk ja lendorav. Muide, kas Sa teadsid, et Eestis elab, 2019 aasta andmetel, vaid 71 lendoravat?

Teise kaitsekategooriasse kuuluvad väga piiratud alal või vähestes elupaikades esinevad liigid, mille arvukus väheneb ning levila aheneb. Siin kategoorias on näiteks: hallhüljes, kivisisalik, laululuik ja ka soopart.

Kolmandasse kaitsekategooriasse kuuluvad liigid on praegu veel suhteliselt tavalised, kuid ohutegurite toime jätkumisel võib nende arvukus kriitiliselt väheneda. Antud kategooriast leiab valge-toonekure, saarma, sookure, suitsupääsukese aga ka näiteks nastiku, rästiku ja vaskussi.

KODUTÖÖ 👇
Väljasuremise vabamalt 

Uurige millised liigid kuuluvad Eesti kaitsekategooria liikide sekka. Valige grupiga välja mingi ohustatud liik ja uurige, kas ja kuidas saate isikuliselt panustada selle säilimisse. Nooremad osalised võivad joonistavad loomi, kes kunagi elasid, aga on tänaseks välja surnud.

Võtke vabalt appi ka Google, kasutades otsingut “Eesti kaitsekategooria liigid” ning saage rohkem teada, millised liigid neisse kuuluvad.

Kuna hetkel üheskoos kodutöid teha ei saa, soovitame võistkonna liikmetel tegutseda ühise eesmärgi nimel individuaalselt.

  • Püstitage võistkonna kodutööle eesmärk, mida soovite saavutada.
  • Iga tiimiliige saab kodus individuaalselt panustada ja tegevusi ning tulemusi virtuaalselt kaaslastele jagada.
  • Jäädvustage tegemisi piltide ja videotega. Nii saab hiljem neist koostada ägeda kollaaži, mida saate saata žüriile ning rahvale hääletamiseks.
  • Miks mitte teha kodutööde puhul individuaalsed eesmärgid ning tekitada oma tiimisisene võistlus?

Olulised kuupäevad 👇

  • tööde tegemine 6. aprill kuni 5. mai.
  • tööde esitamine 27. aprill kuni 5. mai, kuni kell 23.59.
  • hääletamine 6.-12. mai, kuni kell 23.59.

Teisi Maa kodutööde võimalusi vaata SIIT.

Kasutatud materjalid.

Liitu uudiskirjaga
Kampaania korraldaja
Kampaania rahastaja