ÜLDINFO

 • Kampaania periood on 06. veebruar – 29. mai 2020.
 • Kampaania tulemused avalikustatakse 29. mail 2020 kampaania blogis www.votavabalt.ee
 • Kampaania auhinnasündmus toimub 4. juunil Tallinnas, kinos Coca-Cola Plaza. Eriolukorrast tulenevalt koht muutunud ning toimub virtuaalne lõpusündmus.
 • Registreerinud võistkonnal on võimalik osaleda „Võta Vabalt“ kampaania mõnes või kõigis fookusteemas. Eraldi iga kord fookusteemade kodutöödeks registreerima ei pea. 

REGISTREERIMINE

 • Kampaanias osalemiseks tuleb võistkond registreerida kampaania kodulehel registreerimisvormi kaudu aadressil: www.votavabalt.ee/registreeri.
 • Võistkonna koosseisus peab olema vähemalt 3 liiget, kellest 1 peab olema täiskasvanu, teiste liikmete vanus pole piiratud.
 • Võistkonda peab esindama 1 täiskasvanu (näiteks õpetaja, lapsevanem jne), kellega korraldaja saab suhelda ja kes vastutab kampaanias osalemise õigsuse eest. 
 • Iga võistkond palun registreerida vaid ühe korra.

HINDAMISELE ESITATAVATE TÖÖDE REEGLID

 • Etteantud vormi põhjal tuleb iga osaletud fookusteema kohta:
  • Lahti kirjutada, miks võistkond fookusteema juures just selle alamteema valis. 
  • Kirjeldada, mis oli võistkonnal püstitatud tegevuse eesmärk.
  • Märkida, kas püstitatud eesmärk saavutati.
  • Kirjeldada, mida tehtud tegevuste juures osalejad õppisid.
  • Lisada 1 pilt (jpg/png), mis kajastab tehtud tööd või annab edasi tegevustest saadud emotsiooni. Kui soov on edasi anda rohkem kui üks pilt võimaldab, näiteks tegevust, tulemust ja muud olustikku, siis soovitame teha piltidest kollaaž ning edastada see ühe pildina. Kollaaži tegemiseks kasuta seda tööriista SIIN. Pilti võib asendada ka videofailiga (Youtube, Vimeo vms), mille pikkus on kuni 1 minut ja see peab kajastama tehtud tööd või andma edasi tegevustest saadud emotsiooni.
  • Hindama 0-10 skaalal, kui tõenäoliselt muutis antud teema läbimine edaspidi võistkonna liikmete harjumusi.
 • Tööde esitamine toimub fookusteemde kaupa kuni etteantud kuupäevani. Tarbimine kuni 5.märts,  vesi kuni 5. aprill, maa kuni 5. mai ning õhk kuni 20. mai.
 • Tööd (pilt/video) esitatakse avalikult kampaania kodulehel, kus toimub rahvahääletus. 

HINDAMINE JA PUNKTIDE KUJUNEMINE

 • Võistkonnal on võimalik kogu „Võta Vabalt“ kampaania jooksul koguda 1-40 punkti.
 • Iga osaletud fookuse alamteemas osalemine = 1 punkt (4 fookust = 4 punkti).
 • Iga osaletud fookuse alamteema kodutöö esitamise vormi korrektne täitmine (mis oli eesmärk/kas eesmärk täideti/mida protsessi käigus õpiti/video või pilt/mõju osalemisel) = 1 punkt (4 fookust = 4 punkti).
 • Kui lisaks fookuse alamteemale käsitleb võistkond ka vaba teemat ning esitab selle kohta vajalikud materjalid tähtaegselt = 1 lisapunkt (kui esitad kõigi 4 fookuse kohta ka vaba teema, saad 4 lisapunkti).
 • Žürii (kuhu kuuluvad korraldajad ja sponsorid) valivad välja iga fookuse ajal 3 lemmikut tööd  ja neid premeeritakse vastavalt punktidega, NR 1 ehk enim hääli saanud võistkond saab 3 punkti, NR 2 ehk teine võistkond saab 2 punkti ning NR 3 ehk kolmas võistkond saab 1 punkti.  Maksimaalsed punktid on saavutatavad, kui grupp saab kõigi 4 fookuse puhul žüriilt 3 punkti, mis annab 4×3=12 punkti.
 • Rahvahääletusele esitatud pildid/videod kuvatakse kampaania kodulehel avalikult ühtses süsteemis, kus igaüks saab nendega tutvuda ja anda ühe hääle oma lemmikule.
 • Rahvahääletusel enim hääli kogunud võistkonnad seatakse pingeritta kus 3 enim hääli saanud tööd premeeritakse vastavalt punktidega, kus NR 1 ehk enim hääli saanud võistkond saab kolm punkti, NR 2 ehk teine võistkond saab kaks punkti ning NR 3 ehk kolmas võistkond saab ühe punkti. Maksimaalsed punktid on saavutatavad, kui grupp saab kõigi 4 fookuse puhul rahvalt enim hääli, mis annab 4×3=12 punkti. 
 • Žürii ja rahvahääletuse punktid liidetakse.
 • Ühelt IP aadressilt on võimalik ühele võistkonnale anda vaid üks hääl.
 • tööde esitamise kuupäevast alates on aega hääletada nii rahval kui žüriil 7 päeva. Hääletused lähevad lukku järgnevalt: tarbimine 12.03, vesi 12.04, maa 12.05 ja viimane hääletus õhk 27. mai. Kõikide hääletuste lukku panemise kellaaeg on 23.59.
 • 1. – 20. mai toimub eraldi kodutööde esitamise voor, kõigile kodutöödele, mis hilise registreerimise või muu põhjus tõttu jäid varasemalt esitamata. Hääletus läheb samuti lukku kell 23.59 ning punktiarvestuses lähevad arvesse vaid pooled kogutud punktidest.
 • Kampaania võitjad tehakse avalikuks hiljemalt 29. mail kampaania blogilehel.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

 • Isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Tuleviku Heaks, registrikood 80407224, Asunduse 15-34, 11416 Tallinn.
 • Kampaania käigus esitatud isikuandmed on kaitstud ja MTÜ Tuleviku Heaks töötleb neid vastavalt seaduse nõuetele kampaania läbiviimise eesmärgil. 
 • Kampaanias osalenud võistkonna eest vastutav täiskasvanu annab MTÜ-le Tuleviku Heaks nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:
  • Andmete analüüsimiseks ja andmete kohta kokkuvõtete tegemiseks.
  • MTÜ Tuleviku Heaks poolt kampaaniaga seotud info, turustusinfo ning muu olulise info edastamiseks.
  • Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele või koostööpartneritele, v.a. võitjate info võitude kättetoimetamiseks.
 • Kampaanias osaleva grupi eest vastutaval täiskasvanul on õigus saada lisainfot MTÜ Tuleviku Heaks poolt isikuandmete töötlemise kohta, kui seadus sellist õigust ei piira. 
 • Osalejal on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja kustutamist, saates vastava kirja aadressil Asunduse 15-34, 11416 Tallinn (MTÜ Tuleviku Heaks) või emailile info@votavabalt.ee 
 • Osalejal on õigus igal ajal keelata esitatud andmete kasutamine otseturustuseks, saates vastava kirja aadressil Asunduse 15-34, 11416 Tallinn (MTÜ Tuleviku Heaks) või emailile info@votavabalt.ee 

KORRALDAJA

 • Kampaania korraldab MTÜ Tuleviku Heaks, registrikood 80407224, Asunduse 15-34, Tallinn 11416.
 • Kampaniat rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, registrikood 90005946,  Narva mnt 7A, Tallinn 10117. 
Liitu uudiskirjaga
Kampaania korraldaja
Kampaania rahastaja