“Võta Vabalt” keskkonnakampaania toimus veebruar-juuni 2020 ning oli suunatud kõigile eestimaalastele teadvustamaks keskkonnahoiu olulisust. Kampaania nelja kuu jooksul esitati osalejatele väljakutseid nelja olulise fookuse alt: Vesi Õhk Tarbimine MaA. Fookuste tähtedest joonistus kokku kampaania nimetus “VÕTA”, mille järel olnud sõna “Vabalt” tähistas üleskutsete sisu (nt Küünlaümbrise vabalt, keemiavabalt, ühekordse plasti vabalt, ülejäägi vabalt, reostuse vabalt jne).

Kampaanias osalemiseks tuli teha järgmist:
👉 Panna kokku võistkond, kus oli minimaalselt 3 liiget (sh 1 täiskasvanu).
👉 Valima fookuse alt vähemalt ühe huvipakkuva väljakutse.
👉 Lisapunktide saamiseks võis käsitleda ka vaba teemat.
👉 Iga vastuvõetud väljakutse tuli jäädvustada pildi või videona, mis hiljem esitati rahva ja žürii hääletusele. Hindamisest saad rohkem lugeda SIIT.

OSALEJAD

Kuna enamus kampaania aega sattus eriolukorraga samale ajale, siis 67-st võistkonnast esitas kodutöid 66% ehk 44 võistkonda. Kokku oli osalejaid 716 ning nende keskmiseks vanuseks kujunes 12 eluaastat.

Jagunevus võistkondade vahel oli:
✔️ 20 lasteaeda.
✔️ 15 kooli.
✔️ 6 perekondi, sugulasi, sõpruskondi.
✔️ 3 organisatsiooni.
Osalema olid oodatud kõik eestimaalased, olenemata asukohast ja olenemata vanusest. Nii ka läks! Registreerinuid oli kõigist Eesti maakondadest ning keskmine vanus noorimas tiimis oli 1 eluaasta ja vanimas 56 aastat.

TULEMUSED

Kõige populaarsemateks alateemadeks olid:

  • Emotsiooni vabalt tarbimine
  • Taaskasutan vabalt
  • Reostuse vabalt
  • Keemia vabalt
  • Olen “Võta Vabalt” saadik

Küsitluses vastanutest 50% pidasid kõige põnevamaks teemaks tarbimist. Selle fookuse alt tuli ka kõige populaarsem teema, milleks oli emotsiooni vabalt tarbimine, kus väljakutse sisuks oli enne uue eseme ostmist mõelda hoolega, kas päriselt ka seda asja vaja on või on mõni alternatiiv. Tuli teha endaga kokkulepe, et kui ostad endale ühe uue asja, siis leiad otstarbe kahele vanale: annad asjad ära, teed otstarbe ümber või leiad muu lahenduse.

Kodutöid esitades tuli igal korral juurde märkida, kuidas kampaanias läbitud teema muutis võistkonna harujumusi, 0 = ei muutnud üldse 10 = muutus totaalselt.

Võta Vabalt kampamaanias kujunes mõju hinnanguks 8.9, millest saame järeldada, et:
✔️ Kampaania läks korda ja puudutas osalisi.
✔️ Edaspidi keskendutakse rohkem keskkonnale ja märgatakse sellega seonduvaid probleeme.
✔️ Kampaania aitas reaalselt kaasa harjumuste muutumisele.

VÕTA VABALT 2020 VÕITJAD

🥇🏆 I koht
KADRINA KESKKOOLI 3.e.
Koolilapsed, 21 liiget, vanus 10.

🥈🏆 II koht + Rahva lemmik (3189 häält)
SULELISED
Lasteaed, 20 liiget, vanus 3,5.

🥉🏆 III koht
VASTSELIINA GÜMNAASIUMI 2.b.
Koolilapsed, 15 liiget, vanus 8.

Vaata kõiki tulemusi SIIT.

TÄNAME SÜDAMEST KÕIKI OSALEJAID!

Üheskoos väikeste sammudega suurte muutuste poole!

KOKKUVÕTE 4. JUUNIL TOIMUNUD VIRTUAALSEST LÕPUSÜNDMUSEST
Liitu uudiskirjaga
Kampaania korraldaja
Kampaania rahastaja