“Küünlaümbriste jaht” ja selle sõsarkampaania “Patareijaht” toimusid aastatel 2013 – 2018, mis oli Eesti suurim lastele ja koolinoortele suunatud keskkonnakampaania.

Viie järjestikuse kampaania hooajaga kogusid Eestimaa lapsed ja noored kokku pea 15 miljonit alumiiniumist küünlaümbrist ning “Patareijahi” kahe toimumisaasta käigus rohkem kui 2 miljonit kasutatud patareid. Kampaanias on osalenud läbi aastate pea 50 000 keskkonnateadlikku noort inimest, kelle jaoks jäätmete sorteerimine ja taaskasutus on loodetavasti saanud elu lahutamatuks osaks.

2018 korraldasime “Tulevikuideede foorumi” endiste ja võimalike uute partneritega, kus arutasime kampaaniate edasist võimalikku jätkamist ja uusi ideid, mis oleks põnevad sihtrühmale ja võimalik ka ellu viia. Ühiselt mõistsime, et vajalikkus ja nõudlus on selleks olemas. Taustainfoks kasutasime meie enda läbiviidud küsitlust õpetajate ja laste hoiakutega keskkonnakampaaniate suhtes ning saime tagasiside, et noortele on olulised eeskätt ühistegevused ning et sarnastel kampaaniatel on noorte edasisele käitumisele suur mõju. Teiseks kasutasime taustainfoks 2018.a Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringut, mis näitab samuti, et keskkonnahoiuga seotud ühistegevused on oluliseks ajendiks keskkonnakaitseliste tegevustega tegelemisel.

Selgus, et inimesed teavad (vähemalt teoreetiliselt) oma käitumise mõjusid ning ka seda, milline on õige käitumine, kuid ei oska sageli oma teadmisi ellu rakendada, kuna selleks puudub harjumus. Märkimisväärne osa inimestest peab takistavaks teguriks mingit välist motivaatorit, teadvustamata, et muutused saavad alguse inimesest endast. Samas näitavad sama uuringu tulemused kohatisi puudujääke keskkonnaalases süsteemses mõtlemises ning oskustes siduda teoreetilisi teadmisi igapäevaeluga.

Keskkonnasäästliku eluviisi üheks põhikomponendiks peetakse prügi sorteerimist ning vähem teadvustatakse seda, et keskkonnakahjude ennetamiseks on lisaks jäätmetega tegelemisele oluline ka tarbimisharjumuste muutmine, et katkestada keskkonnavaenulik tootmis- ja tarbimisahel. Samas toetab muutusi see, et elanikud ise peavad keskkonnasäästlikku eluviisi oluliseks ning aduvad ka keskkonnaprobleemide tõsidust, arvates, et keskkonnaprobleemid ei ole üle tähtsustatud ning senisel kursil jätkamine võib viia ökoloogilise katastroofini.

Nii tekkiski mõte luua kampaania Võta Vabalt, kus püüame keskenduda erinevatele keskkonna probleemidele ja sellele, et igaüks mõistaks oma rolli ning olulisust.

Võta Vabalt kampaania korraldamist rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

LOE ROHKEM “KÜÜNLAÜMBRISTE JAHT” JA “PATAREIJAHT” KAMPAANIATE KOHTA:

Liitu uudiskirjaga
Kampaania korraldaja
Kampaania rahastaja