Esimene fookus on tarbimine ning sel ajal pöörame rohkem tähelepanu tarbimisele üldiselt. See on loomulik, et me kõik tarbime igapäevaselt, mõni rohkem, mõni vähem, mõni väga teadlikult ja mõni mitte. Päris ilma tarbimiseta ei saagi, aga selle juures on oluline meeles pidada, et tootmine kulutab ressursse ning tarbimine tekitab jäätmeid. Loodusvarade tarbimine on muutunud suuremaks, kui loodus jõuab ressursse taastoota ning tänase tarbimise juures on meil juba vaja 1,7 Maad aga see ei ole kahjuks kuidagi võimalik, seega võiks meie kõigi soov olla tarbida säästlikult!

Mis on säästlik tarbimine?

Säästev tarbimine ehk keskkonnahoidlik tarbimine tähendab võimalikult väikese keskkonnamõjuga kaupade ja teenuste tarbimist. 

  • Säästev tarbimine kujutab endast inimeste teadlikku valikut selliste kaupade ning teenuste kasuks, millel on võimalikult väike mõju keskkonnale. 
  • Keskonnahoidliku tarbimise puhul eelistatakse ökoloogilisi tehnoloogiaid, pikka kasutusaega, ümbertöötlust, soodsaid korduvkasutus- ja uuendusvõimalusi või ühiskasutust.

Statistikaameti andmetel on Eesti mitmete säästva tarbimise näitajate osas (olmejäätmete ringlussevõtt, ohtlike jäätmete taaskasutus ja jäätmete teke) Euroopa Liidu riikide kehvemate hulgas. Viimase kümne aasta lõikes on paranenud olmejäätmete ringlussevõtu ja keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamise näitajad. Jäätmete tekke ja ohtlike jäätmete taaskasutuse trendid on aga läinud kehvemaks.

4 üleskutset tarbimise vähendamiseks.

Igal võistkonnal tuleb valida üks järgnevatest kodutöödest, mille sisuks on:

  • Pöörata rohkem tähelepanu küünlale ja tema ümbrisele ning kuidas küünlaid põletades tekitada vähem jäätmeid. Kodutööks on välja mõelda ja teostada küünlaümbrise vaba küünal või õlilamp.
  • Vähendada kilekottide kasutamist ja nende sattumist loodusesse. Kodutööks on valmistada alternatiiv kilekotile, et saaks elada kilekoti vabamalt.
  • Anda vanale asjale uus väärtus või teha läbi väikse muutuse vanast uus. Kodutööks on asjade uueks töötlemine läbi taaskasutse, näiteks riiete, plastiku või paberi. Soovimatute asjade kinkimine neile, kes neid vajavad, Sinu vana on kellegi teise uus.
  • Leida võimalus asjade ümbertöötlemisele, näiteks rõivaste mitte vistkamine olmeprügisse, koguda kokku kõik, mida ei oska taaskasutada ning viia ümbertöötlemisele. Osaleda töötubades, kus pakutakse ümbertöötlemisvõimalusi.
  • Vaba teema – emotsiooni vabalt. Enne kui ostad, mõtle hoolega, kas päriselt ka vajad seda või on mõni alternatiiv. 2=1, ostad ühe uue asja ja leiad otstarbe kahele vanale (annad ära, teed otstarbe ümber jne).

Kodutööd saab esitada kuni 5. märts.

Kasutatud materjalid.

Liitu uudiskirjaga
Kampaania korraldaja
Kampaania rahastaja